Regulamin:

 

1.            Organizatorem szkoleń oraz webinariów jest firma Akademia Edukacyjna Pamela Prymak z siedzibą w Zabrzu przy ul. Gen. Kościuszki 21A/2; 41-807 Zabrze, NIP: 6482729687.

 

2.            Pełne informacje o szkoleniu łącznie z ofertą cenową oraz wykładowcami i tematami szkoleń opisane są na stronie eduzoo.pl w terminarzu szkoleń oraz na oficjalnym profilu Facebook i Instagram.

 

3.            Rezerwacja miejsca na szkoleniu odbywa się po przez dokonanie opłaty za uczestnictwo w wydarzeniu na platformie eduzoo.pl. Po zakupie szkolenia otrzymają Państwo potwierdzanie przyjęcia zgłoszenia na podany adres mailowy.

 

4.            Liczba miejsc na szkoleniu może być ograniczona.

 

5.            Uczestnik dokonując opłaty za szkolenie jest zobowiązany do przestygania niniejszego Regulaminu.

 

6.            Do wszystkich zakupionych szkoleń wystawiamy faktury. Faktury wysyłane są wyłącznie drogą elektroniczną.

 

7.            W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie na dwa tygodnie przed jego rozpoczęciem - 50% wpłaconej kwoty nie ulega zwrotowi. Na tydzień i w krótszym okresie przed jego rozpoczęciem - 100% wpłaconej kwoty nie ulega zwrotowi. Wypadki losowe (takie jak: ciężka choroba, wypadek, śmierć, siły natury) zostaną rozpatrzone indywidulanie.

 

8.            Rezygnacje ze szkolenia przyjmujemy w formie pisemnej wysłanej na adres mail: kontakt@eduzoo.pl

 

9.            Skargi lub reklamacje powinny zostać złożona w formie pisemnej za pośrednictwem maila (kontakt@eduzoo.pl) najpóźniej do 5 dni od zakończenia szkolenia.

 

10.          Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do braku odpowiedzi na złożoną reklamację w przypadku, gdy będzie niezrozumiała, reklamacja nie będzie zawierała wyjaśnienia złożenia reklamacji, zostanie przekroczony termin złożenia reklamacji lub gdy na dane zgłaszającego nie będzie wykupione żadne szkolenia w Akademii Edu ZOO.

 

11.         Możliwe formy rekompensaty:

- Powtórzenie szkolenia w innym terminie,

- Zniżka 40% na kolejne szkolenie/kurs.

 

12.            Akademia Edu ZOO zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z powodu zbyt małej ilości uczestników lub przyczyn losowych np. choroba, wypadek wykładowcy, siły natury itd. W takim przypadku całość kwoty zostanie zwrócona na konto wpłacającego w terminie 7 dni po dokończeniu formalności (otrzymaniu podpisanej korekty faktury).

 

13.          Minimalną liczbą uczestników gwarantującą odbycie się szkolenia Organizatorzy ustalają indywidualnie przy każdym szkoleniu.

 

14.          Akademia Edu ZOO zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu szkolenia z powodu przyczyn losowych np. choroba, wypadek wykładowcy, siły natury itd. W takim przypadku jeżeli uczestnikowi nie odpowiada nowy termin szkolenia całość kwoty zostanie zwrócona na konto wpłacającego w terminie 7 dni po dokończeniu formalności (otrzymaniu podpisanej korekty faktury).

 

15.          Akademia Edu ZOO zastrzega sobie prawo do treści, które będą przedstawiane na szkoleniach oraz nie wyraża zgody na udostępnianie oraz kopiowanie materiałów lub ich części otrzymanych przed oraz po wydarzeniu.

 

16.          Akademia Edu ZOO zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.